TØR DU og BRY DEG – sei nei til narkotika

Tvedestrand videregående skole inviterer til storforeldremøte

Dato
28. september 2022
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Tvedestrand videregående skole

«BRY DEG – sei nei til narkotika» er Norsk Narkotikapolitiforening sitt rus- og kriminalitetsførebyggjande prosjekt som har som mål å bidra til at fleire får eit godt liv gjennom at færre byrjar med narkotika. Dette gjer dei gjennom foredrag for å etablere ein positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjere vaksenpersonar og rollemodellar som har kontakt med barn og unge.

 

I 2019 etablerte dei eit samarbeid med ekteparet Mona og Arne Bratland som held foredraget «TØR DU», som blant anna handlar om deira erfaring med å miste sin eine son Håkon i overdose MDMA.

Mona og Arne Bratland kjem til Tvedestrand videregående skole onsdag 28. september kl. 18:00 med foredraget «TØR DU».

 

Politiet vil vere til stades og gje informasjon om lokale forhold knytt til narkotika.

Til toppen