Botilbudet på Holt

Skolen har internat og hybelbygg ved skolens avdeling på Holt. På Holt er det også tilbud om stallplass til elever som ønsker å ha med hest, og hundeplasser på hybelhuset.

Her får du mer informasjon om botilbudet og stall- og hundeplass ved skolen og hvordan man søker:

Botilbudet