Elevundersøkelsen

I perioden fra 19. november til 17. desember vil alle våre elever i ordinære klasser få tilbud om å gjennomføre Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er en viktig mulighet for elevene til å si ifra om hvordan de har det på skolen.

Resultatene jobbes målrettet med videre av skolens ledelse og lærere.

Undersøkelsen er helt anonym og gjennomføres digitalt. Du kan lese mer om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratet sine sider: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Det blir senere en egen undersøkelse for voksenklasser og Vg3 Fagopplæring i skolen.

Se vedlagte skriv med informasjon til elever og foresatte:

Informasjon om Elevundersøkelsen på bokmål (PDF, 43 kB)

Informasjon om Elevundersøkelsen på nynorsk (PDF, 43 kB)

Informasjon om Elevundersøkelsen på samisk (PDF, 33 kB)

Informasjon om Elevundersøkelsen på arabisk (PDF, 347 kB)

Informasjon om Elevundersøkelsen på dari (PDF, 97 kB)

Informasjon om Elevundersøkelsen på engelsk (PDF, 54 kB)

Informasjon om Elevundersøkelsen på tigrinja (PDF, 76 kB)

Til toppen