Fraværsregler fra 11. 10.

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak fra fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole. Disse unntakene oppheves fra 11. oktober.

Dette betyr at fra 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene og at man ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.  Gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP).

Ved Tvedestrand videregående, ønsker vi at all dokumentasjon på fravær skal leveres til skolen (kontaktlærer) senest 7 dager etter fraværet.

Her kan du lese om de ordinære fraværsreglene:

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/reglement/fravar/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/fravar/fravar-i-videregaende/

Hentet fra regjeringen.no:

– Ved skolestart i høst var det mye smitte blant elevene i videregående skole. Nå har over 85 prosent av 16- og 17-åringene fått første vaksinedose, og det er i denne aldersgruppen smitten nå går mest ned. Dessuten er det svært få som må i karantene fremover. Nå kan vi gå tilbake til en normal hverdag og vanlige regler og rutiner. Det er viktig for elevenes læring at de kommer tilbake på skolen. Derfor mener vi det ikke lenger er behov for spesielle unntak fra fraværsreglene, sier Melby.

For å gi skolene litt tid til å forberede seg, forlenges dagens unntaksregler om dokumentasjon og føring av fravær til 10. oktober. Fra 11. oktober må elever i ungdomsskolen og videregående igjen forholde seg til de vanlige fraværsreglene. Det betyr blant annet at de ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

– Men det er selvsagt fremdeles lov å bli sjuk. Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du teste deg. Og hvis testen er negativ, og allmenntilstanden er god, kan du altså gå på skolen, sier Melby.

Til toppen