Innlevering av lærebøker

Alle bøker og kalkulatorer må leveres innen 1. juli, med mindre noe annet er avtalt med bibliotekar. Lærebøker som ikke er levert innen 1. juli, vil det bli sendt erstatningskrav på.

Når erstatningskrav er sendt er det for seint å levere etterpå, da må erstatningskravet betales. Bøker som er ødelagt slik at de ikke kan lånes ut igjen, vil det også kunne bli sendt erstatningskrav på. Trenger du å utsette innleveringsfristen må du ta kontakt med bibliotekar Aslak Storaker før 1. juli.

Skolebiblioteket er åpent og tar imot innlevering av bøker og kalkulatorer fra kl. 08.00-15.30 fram til 1. juli.

Til toppen