Innlevering av lærebøker

Skolebiblioteket er åpent fram til 12. juli. Det er fortsatt mulig å levere tilbake lærebøker og kalkulatorer fram til da. Det vil bli sendt erstatningskrav på alle bøker som ikke er innlevert innen 12. juli.

Alle lærebøker og kalkulatorer må leveres tilbake innen 12. juli, med mindre annet er avtalt med bibliotekar. Det vil bli sendt erstatningskrav på alle bøker som ikke er levert tilbake innen 12. juli. Det vil være for sent å levere tilbake bøkene etter at erstatningskravet er sendt ut.

Skolebiblioteket vil være åpent alle hverdager mellom 08.00 og 15.30 fram til 12. juli.

Hvis du er bortreist eller av andre årsaker ikke har mulighet til å levere tilbake lærebøkene innen 12. juli, kan du ta kontakt med bibliotekar for å forlenge lånet. Vår bibliotekar heter Aslak Storaker og kan kontaktes på epost aslak.storaker@tvedestrand.vgs.no eller telefon 90927030.