Invitasjon til folkemøte

Tema: Ungdom og rus. 
Sted: Tvedestrand videregående skole.
Tid: Onsdag 28. september 2022 kl. 1800.

Forebygging har aldri vært viktigere!

Program:
 
Velkommen v/ ordfører Marianne Landaas og rektor Turid Tveit.
 
Situasjonen i ungdomsmiljøet lokalt slik politiet ser det v/ politikontakt Morten Tobiassen.
 
“Bry Deg” v/ Torbjørn Nervik, Norsk Narkotikapolitiforening, er et foredrag om hva foreldre / voksne som er i tett kontakt med barn og unge bør vite og hva de alene og sammen kan gjøre for å skape gode oppvekstvilkår for de unge.
 
”Tør Du” v/ Mona og Arne Bratland. Mona og Arne Bratland mistet sin sønn Haakon 30. september 2017 i overdose  og bruker nå mye av sin energi på å forhindre at andre må oppleve det samme. Et foredrag om hvordan det er å miste sin sønn som følge av overdose og med viktig budskap om hva såkalte ufarlig narkotika kan medføre.
 
Vi er bekymret over utviklingen og det som skjer i forhold til rus i en del av ungdomsmiljøet. 
Arrangementet har derfor til hensikt både å gi økt kunnskap og å stimulere voksne til å være med å legge grunnlaget for å skape trygge og gode oppvekstvilkår.

 

Til toppen