Klagefrister våren 2024

Informasjon om klage og klagefrister våren 2024.

Standpunktkarakterer

Vg1 og vg2: Klagefristen er 10 dager etter at karakterene publiseres i VIS. Våren 2024 publiseres alle karakterer for vg1 og vg2 17.06.24, og klagefristen er dermed 27.06.24. 

Vg3: Våren 2024 publiseres alle karakterer for vg3 14.06.24.

For vg3 gjelder to ulike frister. 

  • Hurtigklagefrist. Klagen behandles før fristen for innsending av vitnemål til Samordna opptak. Hurtigklagefristen (senest tre dager etter publisering av karakter) våren 2024 er 18.06.24
  • Ordinær klagefrist vg3. Klagefristen er 10 dager etter at karakterene publiseres i VIS. Klagefristen er dermed 24.06.24.

Klage på eksamen

Fristen for å klage er 10 dager etter at du har fått vite, eller burde ha gjort deg kjent med, karakteren. For muntlig/muntlig praktisk og praktisk eksamen går klagefristen fra eksamensdagen da du får karakteren umiddelbart etter endt eksaminasjon. For skriftlig eksamen gjelder 10 dager etter karakteren publiseres 21.06.24. 

Vi minner om at det er svært viktig at du som elev rådfører deg med faglærer/kontaktlærer før du oppretter og sender inn en klage. 

Les mer om hvordan du klager på skolens/fylkets hjemmeside