Ungdata-undersøkelsen

I 2022 gjennomføres Ungdata-undersøkelsen i Agder fylkeskommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen blant unge i Agder, er det viktig at så mange som mulig deltar.

Formålet med undersøkelsen er å:

  • Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
  • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
  • Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

 

Vi går i gang med denne undersøkelsen i 26. januar ved Tvedestrand videregående skole. Undersøkelsen er anonym og frivillig og gjennomføres digitalt. Foresatte kan reservere sin ungdom fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen. Alle elever under 20 år på Vg1-Vg3 inviteres til å delta i undersøkelsen.

 

På sidene til Ungdata kan du lese mer om hva som kartlegges, hva resultatene brukes til, hvilke spørsmål som stilles, om personvern og datasikkerhet og flere andre viktige tema: https://www.ungdata.no/informasjon-til-ungdom-og-foresatte/

På siden finner du også informasjon på flere språk.

Til toppen