Unntak fra fraværsregler

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet.

For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas både legeerklæringer for de elevene som har skaffet det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer. De som er yngre enn 18 år må få bekreftelse fra de foresatte.

Unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret. Det betyr at det også vil gjelde for det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober og frem til i dag.

Les mer på fylkeskommunens hjemmeside.

Til toppen