Vaksinering av elever

Tvedestrand kommune stiller med vaksineteam på skolen torsdag 9. september fra kl. 13:30 til 15:30 for massevaksinering av elever født i 2004 og 2005. 

Elever som har fylt 16 år (helserettslig myndige) kan selv bestemme om de vil vaksineres, men ta gjerne en samtale om dette hjemme.

For elever under 16 år må foresatte undertegne samtykkeskjema for vaksinering.

Samtykkeskjema deles ut til elevene i løpet av uka og må leveres tilbake med underskrift fra begge foresatte innen 7. september.

Skjemaet kan lastes ned her. (PDF, 51 kB)

Hentet fra: https://ndla.no/subject:1:22dee9ab-5b1a-4c23-8c97-c68107b881bb/topic:2:77162/topic:2:118595/resource:1:48516 Martin Botvidsson      

Til toppen