Voksenagronom

Gjennom helgesamlinger på Holt og hjemmeoppgaver via nett kan du ta agronomutdanningen på to år. Høsten 2024 starter det opp et 2-årig kurs. Søknadsfrist: 1. august.
 

Kurset er gratis, men utgifter til bøker, personlig verneutstyr og eventuell realkompetansevurdering og korte praksiskurs tilkommer.

Det vil bli gjennomført en forventningssamtale med alle søkere før oppstart. Første samling er planlagt til 6.og 7.september.

Voksenagronom