Eksamensdatoer

Eksamen for elever på i videregående er avlyst våren 2022.
Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener. Eksamen for privatister skal gjennomføres.
Til toppen