Oppvekstombud

Elev- og lærlingombudene og mobbeombudene er nå erstattet med den nye tjenesten Oppvekstombudet i Agder.

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid. En god oppvekst handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.

Alle kan ta kontakt med ombudet. Uansett om henvendelsen gjelder deg selv, ditt barn, din elev eller en du kjenner vil vi gjerne at du tar kontakt. Ombudet tar imot alle slags henvendelser som gjelder barn og unge.

Dersom du ikke har vært i kontakt med noen av ombudene tidligere, eller om henvendelsen gjelder en sak som kan være aktuell for hele tjenesten, ber vi deg bruke felles e-postadresse:  

Oppvekstombudet@agderfk.no

Oppvekstombudet i Agder