Elevens rett til et trygt skolemiljø

Tvedestrand videregående skole har laget en plan for fremming av arbeid med et godt og inkluderende skolemiljø.

  • Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal

  • Følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen
  • Gripe inn og stoppe adferd som skader trivsel og trygghet med en gang, hvis det er mulig
  • Undersøke det som har skjedd
  • Lage en plan med tiltak (en aktivitetsplan (PDF, 27 kB)) for å gjenopprette et trygt og godt skolemiljø

Planene ble vedtatt i Skolemiljøutvalget (SMU) 5. februar 2018.

 

Meld fra om mobbing

Dersom du vil si fra til skolens ledelse eller rektor om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, så kan du gjøre det ved å sende inn et skjema.
Skjemaet finner du her. (PDF, 92 kB)

Dersom du føler at skolen ikke tar deg på alvor kan i stedet melde fra direkte til Fylkesmannen.

Ønsker du hjelp eller veiledning i en mobbesak kan du kontakte Mobbeombudet.
Les mer her.

Du kan lese mer om din rett til et trygt og godt skolemiljø på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Les mer her.

Til toppen