Informasjon om digital mobbeknapp

Du har rett til et miljø uten mobbing og krenkende atferd.

Du kan si ifra om mobbing på ulike måter:

  • Snakk med en lærer
  • Meld fra muntlig eller skriftlig til avdelingsleder/rektor/veileder/leder
  • Kontakt oppvekstombudet
  • Bruk den digitale mobbeknappen (går til rektor/leder fagopplæring)

Den digitale mobbeknapp er tilgjengelig fra skolens nettsted og på skrivebordet fra elev-pc’en, den kan benyttes 24/7 og fungerer bra fra mobilen.

Meld fra om mobbing

Du må logge deg på med MinID, dette er viktig så det ikke kan oppstå noen tvill om hvem som melder fra, dette er også nødvendig for å kunne gi deg et digitalt svar. Dessuten vil det sikre at saken kan gjenfinnes ved behov i fremtiden.

Foreldre til barn under 18 kan også bruke løsningen.

Når du har logget deg på er navn og adresse fylt ut, men du må eksempelvis velge om du vil forklare saken i skjemaet eller kontaktes via telefon. Du må også velge hvilken skole du går på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Med en gang du klikker på «SEND INN» sendes ditt mobbevarsel kryptert og direkte til rektor/leder fagopplæring i saksbehandlingssystemet. Det er i første omgang kun rektor/leder fagopplæring som ser varselet.

Du kan ikke melde fra om mobbing anonymt, men du kan ønske at saken håndteres så anonymt som mulig.

Saken vil bli lagret digitalt, dette har vi plikt til og dette er viktig for din rettsikkerhet.

 

Plan for godt og inkluderende skolemiljø

Tvedestrand videregående skole har laget en plan for fremming av arbeid med et godt og inkluderende skolemiljø.

  • Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen skal

  • Følge med på at elevene har det trygt og godt på skolen
  • Gripe inn og stoppe adferd som skader trivsel og trygghet med en gang, hvis det er mulig
  • Undersøke det som har skjedd
  • Lage en plan med tiltak (en aktivitetsplan (PDF, 27 kB)) for å gjenopprette et trygt og godt skolemiljø

Planene ble vedtatt i Skolemiljøutvalget (SMU) 5. februar 2018.

Til toppen