Voksenagronom

Gjennom helgesamlinger på Holt og hjemmeoppgaver via nett kan du ta agronomutdanningen på to år.

  

Kurset er et komprimert kurs for voksne over 25 år, kurset går over to år og kan gi vitnemål som agronom. Det blir helgesamlingen ca. en gang i måneden gjennom året, totalt ca 180 timer (fredager og lørdager kl 9-17) samt egenstudier, innleveringsoppgaver og prøver via nett mellom samlingene. Samlingene består av både teori og praksis.

Kursinnholdet tilsvarer læreplanene for programfagene på Vg2 Landbruk og Gartneri og Vg3 Landbruk. 

Noen av temaene som blir gjennomgått:

 • Stell og fôring av husdyr, ulike produksjonsformer
 • Traktorlære og -kjøring, vedlikehold av maskiner
 • Vedlikehold av bygninger og teknisk utstyr
 • Bruk og stell av motorsag, hogst, skogsdrift
 • Jord- og plantelære
 • Gjødsling og gjødselplanlegging
 • Økologisk landbruk
 • Landbruksøkonomi og regnskapslære
 • Bedriftsetablering og forretningsplan
 • Driftsplanlegging
 • Planer, lover og regelverk knyttet til landbruket
 • Biologisk mangfold, naturforståelse, kulturlandskap og utmarksforvaltning

Kurset er gratis, men utgifter til bøker, personlig verneutstyr og eventuell realkompetansevurdering og korte praksiskurs tilkommer.

Mer informasjon om kurset finner du her. (PDF, 355 kB)

Høsten 2020 starter det opp et 2-årig kurs. Søknadsfrist: 10.august.
Neste kurs har planlagt oppstart høsten 2022.
Fyll ut søknadsskjemaet som du finner her (DOC, 37 kB)

Kontaktperson
Avdelingsleder Kjell Rune Haugland
Telefon: 37 19 66 53/913 61 624
E-post: kjell.rune.haugland@tvedestrand.vgs.no

Til toppen