Elever som vurderer å klage på standpunktkarakter bør be om begrunnelse for karakteren før en eventuell klage.

Ordinær klagefrist er 10 dager etter at du er gjort kjent med eller burde gjort deg kjent med karakteren.

Agder fylkeskommune tar i bruk Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system fra skoleåret 2021/2022. VIS vil bli det viktigste systemet elever bruker i sin skolehverdag. Foresatte til elever under 18 år vil også få tilgang til VIS. 

Av hensyn til personvern er skolen pliktig til å spørre deg, som elev i skolen, hvordan du stiller deg til publisering av bilder og video, tatt i skolesammenheng, på internett.

Til toppen