I perioden fra 19. november til 17. desember vil alle våre elever i ordinære klasser få tilbud om å gjennomføre Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er en viktig mulighet for elevene til å si ifra om hvordan de har det på skolen.

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet.

I høst arrangeres det ulike kulturtilbud på skolebiblioteket annenhver onsdag fra kl. 14 til 15.

Av hensyn til personvern er skolen pliktig til å spørre deg, som elev i skolen, hvordan du stiller deg til publisering av bilder og video, tatt i skolesammenheng, på internett.

Til toppen