Tvedestrand Videregående Skole

Til deg som skal begynne på VGS til høsten

Lurer du på hvilken skole du skal søke deg inn på? Se gjerne filmklippene vi har fra Tvedestrand videregående skole her, for å se hvordan det ser ut og fungerer her. Velkommen til oss!

Filmklipp fra skolen

Tvedestrand videregående skole søker nye ansatte

Skolen søker miljøterapauter, lærer i byggfag og lærer i naturbruk, med søknadsfrist 29.04.2022. Vi søker også tilkallingsvikarer i norsk, samfunnsfag og realfag, med søknadsfrist snarest mulig. Er du engasjert i elevenes utvikling og ser potensiale i alle elever så er du kanskje vår nye kollega.

Ledige stillinger, Agder fylkeskommune

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Aktuelt

  • 18.05.2022 Klage på standpunktkarakter
    Elever som vurderer å klage på standpunktkarakter bør be om begrunnelse for karakteren før en eventuell klage. Ordinær klagefrist er 10 dager etter at du er gjort kjent med eller burde gjort deg kjent med karakteren.
  • 08.12.2021 Nytt datasystem
    Agder fylkeskommune tar i bruk Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system fra skoleåret 2021/2022. VIS vil bli det viktigste systemet elever bruker i sin skolehverdag. Foresatte til elever under 18 år vil også få tilgang til VIS.
  • 21.09.2021 Samtykke til bruk av bilder
    Av hensyn til personvern er skolen pliktig til å spørre deg, som elev i skolen, hvordan du stiller deg til publisering av bilder og video, tatt i skolesammenheng, på internett.

Hva skjer?

Til toppen