Tvedestrand Videregående Skole

Bli kjent med Tvedestrand videregående skole

Se gjerne filmklipp og brosjyre fra Tvedestrand videregående skole for å se hvordan det ser ut og fungerer her. Velkommen til oss!

Filmklipp fra skolen

Brosjyre om skolen

Skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Aktuelt

  • 06.11.2023 Elevundersøkelsen
    I perioden 7. november til 8. desember gjennomfører vi Elevundersøkelsen blant alle elever på skolen vår. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen gjennomføres digitalt.
  • 20.06.2022 Botilbudet på Holt
    Skolen har internat og hybelbygg ved skolens avdeling på Holt. På Holt er det også tilbud om stallplass til elever som ønsker å ha med hest, og hundeplasser på hybelhuset.
  • 08.12.2021 Nytt datasystem
    Agder fylkeskommune tar i bruk Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system fra skoleåret 2021/2022. VIS vil bli det viktigste systemet elever bruker i sin skolehverdag. Foresatte til elever under 18 år vil også få tilgang til VIS.
Til toppen