Tvedestrand Videregående Skole

Bli kjent med Tvedestrand videregående skole

Se gjerne filmklipp og brosjyre fra Tvedestrand videregående skole for å se hvordan det ser ut og fungerer her. Velkommen til oss!

Filmklipp fra skolen

Brosjyre om skolen

Botilbudet på Holt

Skolen har internat og hybelbygg ved skolens avdeling på Holt. På Holt er det også tilbud om stallplass til elever som ønsker å ha med hest, og hundeplasser på hybelhuset.

Her får du mer informasjon om botilbudet og stall- og hundeplass ved skolen og hvordan man søker:

Botilbudet

Til toppen