Tvedestrand Videregående Skole

Til deg som skal begynne på VGS

Lurer du på hva slags skole du har søkt deg inn på? Se gjerne filmklippene vi har fra Tvedestrand videregående skole her, for å se hvordan det ser ut og fungerer her. Velkommen til oss!

Filmklipp fra skolen

 

 

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt.

Vi preikes!

Aktuelt

  • 21.11.2022 Elevundersøkelsen 2022
    I perioden 26. november - 20. desember blir Elevundersøkelsen gjennomført blant alle våre ordinære elever. Elevundersøkelsen er en viktig mulighet for våre elever å si ifra hvordan de har det på skolen.
  • 20.06.2022 Botilbudet på Holt
    Skolen har internat og hybelbygg ved skolens avdeling på Holt. På Holt er det også tilbud om stallplass til elever som ønsker å ha med hest, og hundeplasser på hybelhuset.
  • 08.12.2021 Nytt datasystem
    Agder fylkeskommune tar i bruk Visma InSchool (VIS) som sitt skoleadministrative system fra skoleåret 2021/2022. VIS vil bli det viktigste systemet elever bruker i sin skolehverdag. Foresatte til elever under 18 år vil også få tilgang til VIS.

Kva skjer?

Til toppen