Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten jobber både med fysisk og psykisk helse, og har mange samarbeidspartnere på og utenfor skolen. De har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten ved Tvedestrand VGS består av helsesykepleier Amalie Juelsen Kleppen og sykepleier Malin Vegerstøl.                 

Hva kan skolehelsetjenesten bidra med?

 • Samtale rundt psykisk helse som angst, depresjon, selvmordstanker, selvskader, stress, selvbilde eller andre vanskelig tanker
 • Samtale rundt spise- og/eller søvnproblemer. Vi tilbyr samtale og oppfølgning rundt vektproblematikk
 • Samtale rundt livsstil og helse
 • Samtale rundt seksualitet. Grenser, usikker kjønnsidentitet, voldtekt, overgrep, uønsket “tafsing”
 • Samtale rundt fysisk, psykisk og seksuell vold
 • Vi har fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid og kan bistå i undervisning i helserelaterte tema (individuelt eller i gruppe)
 • Vi skriver ut alle typer prevensjon, også langtidsvirkende som p-stav og spiral. Prevensjon er gratis eller har redusert pris for kvinner mellom 16 og 21 år
 • Vi deler ut gratis kondomer
 • Vi tar gratis graviditetstester og tilbyr samtale og oppfølgning
 • Vi tar gratis klamydiaprøver og følger opp svar og formidler behandling ved positive prøver
 • Vi arrangerer årlig «Russens dag», som inkluderer tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse (koster ca. 500 kr)
 • Skader som har skjedd på skolen, eller annen akutt sykdom. Vi kan ta kontakt med foreldre, fastlege eller legevakt ved behov

Vi har ikke medisiner på skolen, da dette ikke er lov.

Vi har selvfølgelig taushetsplikt, men vi oppfordrer der det er mulig elevene til å snakke med foreldrene sine om det som plager dem. Vi bistår gjerne dersom det er ønskelig. Vi må ha samtykke fra elever over 16 år dersom vi skal kontakte foreldre, bortsett fra i situasjoner der det er «stor fare» for liv og helse.

Amalie Juelsen Kleppen, helsesykepleier

Malin Vegerstøl, sykepleier

 • Rom: 1041
 • mandag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 – 14.00
 • skriver ikke ut prevensjon
 • Tlf.: 91 72 22 68 

Vivian Persen, skolelege

 • Sted: Helsestasjonen for ungdom
 • mandag, 14.30-16.00

Helsestasjonen for ungdom

Helsestasjonen for ungdom i Tvedestrand er åpen for ungdom hver mandag fra klokken 14.30-16.00. Her treffer du helsesykepleier, jordmor og skolelege. P-staver og spiraler legges inn her, men resept kan skrives på skolen.

Adresse: Fritz Smiths gate 1, 4900 Tvedestrand (på brygga i Tvedestrand sentrum).

Sosiale medier

Snapchat og Instagram: tvgs.helse