Slik foregår eksamen

Eksamensreglementet for elever og privatister ligger på fylkeskommunens hjemmeside.

Agder fylkeskommune: Eksamen