Kontaktlærere 2023-2024

Her finner du oversikt og kontaktinformasjon til kontaktlærerne til alle klassene.

Kontaktlærere 2023/24

Kontaktlærere 2023/24
Navn E-post Elevgruppe
Færsnes, John John.Faersnes@tvedestrand.vgs.no 1BAA
Johansen, Kenneth kenneth.johansen@tvedestrand.vgs.no 1BAB
Gruer, Thomas thomas.gruer@tvedestrand.vgs.no 1BAC
Ormshammer, Inger Marie Inger.Marie.Ormshammer@tvedestrand.vgs.no 1HSA
Andreassen, Freddie freddie.t.r.andreassen@tvedestrand.vgs.no 1HSB
Sunde, Elsebeth elsebeth.rugaas.sunde@tvedestrand.vgs.no 1HSC
Halvorsen, Åse Marit ase.marit.halvorsen@tvedestrand.vgs.no 1HSV
Narvik, Kristin kristin.dahle.narvik@tvedestrand.vgs.no 1HS-SF
Holm, Anne Birthe anne-birthe.bachmann.holm@tvedestrand.vgs.no 1HS-SF
Brattekleiv, Hanne hanne.brattekleiv@tvedestrand.vgs.no 1ID
Torgersen, Thomas thomas.gerhard.torgersen@tvedestrand.vgs.no 1ID
Gangsei, Eivind eivind.gangsei@tvedestrand.vgs.no 1NAA
Torkildsen, Anne Mari anne.mari.torkildsen@tvedestrand.vgs.no 1NAB
Lanes, Daniel daniel.ausland.lanes@tvedestrand.vgs.no 1STA
Albrecht, Siv siv.agnete.albrecht@tvedestrand.vgs.no 1STA
Johnsen, Ole André ole.andre.johnsen@tvedestrand.vgs.no 1STB
Rudlang, Therese therese.rudlang@tvedestrand.vgs.no 1STB
Martschei, Jörg Jorg.Martschei@tvedestrand.vgs.no 2AG
Jakobsen, Kristin kristin.jakobsen@tvedestrand.vgs.no 2BUA
Thorbjørnsen, Inger Brit inger.brit.thorbjornsen@tvedestrand.vgs.no 2HAA
Bult-Myhren, Alexandra Sunniva Alexandra.Sunniva.Bult-Myhren@tvedestrand.vgs.no 2HD
Refsland, Line line.haugland.refsland@tvedestrand.vgs.no 2HS-SF
Baardson, Tor Atle per.atle.baardson@tvedestrand.vgs.no 2ID
Tveit, Stig stig.gjovland.tveit@arendal.kommune.no 2ID
Espeland, Liv-Torill Heen Liv-Torill.Heen.Espeland@tvedestrand.vgs.no 2LG
Hansen, Kjetil kjetil.tingstveit.hansen@tvedestrand.vgs.no 2STA
Mortensen, Anne Katrine anne.katrine.mortensen@tvedestrand.vgs.no 2STA
Berglund, Magnus magnus.green.berglund@tvedestrand.vgs.no 2STB
Dalene, Karin karin.dalene@tvedestrand.vgs.no 2STB
Eikeland, Odvar Voie odvar.voie.eikeland@tvedestrand.vgs.no 2TM
Dahl, Agnes Kristine agnes.kristine.dahl@tvedestrand.vgs.no 3BUA
Færsnes, Kristin kristin.faersnes@tvedestrand.vgs.no 3HAA
Goderstad, Margrethe margrete.goderstad@tvedestrand.vgs.no 3ID
Olsen, Ørjan orjan.olsen@tvedestrand.vgs.no 3ID
Ottersland, Tor Harald tor.harald.ottersland@tvedestrand.vgs.no 3LB
Ottersland, Tor Harald Tor.Harald.Ottersland@tvedestrand.vgs.no 3LBV
Olsen, Marit Christine Marit.Christine.Olsen@tvedestrand.vgs.no 3PBA
Naas, Adrian adrian.ertsas.naas@tvedestrand.vgs.no 3PBB
Nytun, Kamilla kamilla.pettersen.nytun@tvedestrand.vgs.no 3PBH
Fauglied, Dag Reidar dag.reidar.johnsen.fauglied@tvedestrand.vgs.no 3STA
Selås, Inge inge.selas@tvedestrand.vgs.no 3STB
Konnestad, Gunhild Risdal Gunhild.Risdal.Konnestad@tvedestrand.vgs.no HTA
Andersen, Elisabeth elisabeth.andersen@tvedestrand.kommune.no HTB
Hvideberg, Kirsten Kirsten.Hvideberg@tvedestrand.vgs.no HTC
Lomm, Camilla Anna.Camilla.Lomm@tvedestrand.vgs.no HTD