Rådgivere ved Tvedestrand videregående skole

Tvedestrand videregående har tre rådgivere. Disse er Lene Follo, Mona Rønningen og Ada Tegnander.

Rådgiverne hjelper deg med det du måtte lure på faglig eller sosialt. De har et nært samarbeid med helsesøster, PPT, OT, ulike helseinstanser og ansatte ved skolen. De kan derfor hjelpe deg videre med ting hvis det er vanskelig å gjøre noe alene.

Hva skal jeg bli? Det er et viktig spørsmål mens du er elev på Tvedestrand videregående skole. Alle elever som ønsker det kan kontakte rådgiver for en samtale rundt valg av studier. Det er viktig at du tenker på dette tidlig slik at du velger riktig programfag. Noen studier krever spesielle fag.

Kontaktinformasjon

Lene Follo
e-post 
Lene.Follo@tvedestrand.vgs.no
Mobil: 41547847

Mona Rønningen
e-post 
Mona.Britt.Ronningen@tvedestrand.vgs.no
Mobil: 950 33 224

Ada Tegnander
e-post 
ada.tegnander@tvedestrand.vgs.no
Mobil: 930 57 971

Lenker til utdanningsinformasjon