Rådgivere ved Tvedestrand videregående skole

Tvedestrand videregående har tre rådgivere. Disse er Mona Rønningen, Ada Tegnander og Lene Follo.

Alle elever i videregående opplæring har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål. Retten til rådgivning gjelder også lærlinger.

Ada og Mona driver karriereveiledning og sosial-pedagogisk veiledning, og samarbeider med andre ved og utenfor skolen.  Lene samarbeider med lærere og avdelingsledere om tilrettelegging av undervisning, og er skolens kontakt inn til PP-tjenesten.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss! Du finner oss i første etasje, i gangen ved siden av resepsjonen.

Kontaktinformasjon

Mona Rønningen, rådgiver
e-post 
Mona.Britt.Ronningen@tvedestrand.vgs.no
Mobil: 950 33 224

Ada Tegnander, rådgiver
e-post 
ada.tegnander@tvedestrand.vgs.no
Mobil: 930 57 971

Lene Follo, spesialpedagogisk rådgiver
e-post 
Lene.Follo@tvedestrand.vgs.no
Mobil: 41547847

Lenker til utdanningsinformasjon