Ungdomsveileder

Strever du med å gjennomføre skolehverdagen? Har ting i livet som forstyrrer deg i din skolehverdag, eller har du behov for støtte og motivasjon for å klare utdanning? Da kan oppfølging fra ungdomsveileder være noe for deg.

Dette er et tilbud for ungdom mellom 15- 24 år, som er elev ved Tvedestrand videregående skole, eller deg som går i 10. klasse og har søkt deg til Tvedestrand vgs. Det kan også være for deg som ønsker å komme tilbake på skolen.

Ungdomsveileder gir støtte, veiledning og hjelp mot ditt mål om fullført skolegang og fagbrev og for at du skal bli klar for arbeidslivet.

Når du har oppfølging av ungdomsveileder skal du bli hørt og sett, og dine ønsker og behov skal være viktige for din skolehverdag. Vi ønsker å finne gode løsninger sammen med deg, ikke for deg. 

Ønsker du støtte fra ungdomsveileder, eller vil du vite mer om dette kan være aktuelt for deg, ta kontakt med en rådgiver eller læreren din, eller direkte med ungdomsveileder.

Vår ungdomsveileder henter Janne Øya-Nilsen og kan kontaktes på epost

janne.oya-nilsen@tvedestrand.vgs.no

eller telefon 91 86 10 14