IKT-reglement

Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Agder fylkeskommune.

I ordensreglementet § 9 omtales IKT-reglementet som regulerer bruk og behandling av IKT-utstyr i skolen.

IKT-reglement