Utlån av lærebøker

Lån av lærebøker er gratis. Bøker som ikke leveres inn igjen i tilfredsstillende stand på slutten av skoleåret må det betales erstatning for.

Utlån ved skolestart

Ved skolestart vil utlånsansvarlig ved skolen sørge for at elevene får utlevert lærebøkene de trenger. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven skal skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen (eventuelt på etikett på forsiden på de bøkene som har det). Dette for å forhindre at bøker forbyttes.

Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand. Dersom eleven oppdager skader på bøkene, skal dette meldes til utlånsansvarlig innen en uke etter utlån. Boka vil da få en påtegning slik at eleven slipper erstatningskrav ved innlevering. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje.

Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart.

Innlevering ved slutten av skoleåret

Det er ikke tillatt å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene.

Alle bøkene skal leveres tilbake til utlånsansvarlig ved slutten av skoleåret. Dette gjelder også for bøker som skal brukes over flere skoleår. Siste frist for å levere tilbake lærebøkene er skolens siste offisielle skoledag. Det er ikke mulig å returnere lærebøker etter fristen, med mindre det er inngått avtale med skolebibliotekar på forhånd.

Utlånsreglement (PDF, 371 kB)