Digitalt skolebevis

Agder fylkeskommune har et felles digitalt skolebevis for alle sine elever og studenter.

Gi tillatelse til å bruke av bilde av deg selv (samtykkeerklæring)

Agder fylkeskommune tilbyr digitalt skolebevis på mobilen for elever og fagskolestudenter. Digitalt skolebevis er en del av Visma InSchool (VIS) appen, og pålogging til skolebeviset følger appen. 

Endringer som skjer i VIS vil automatisk overføres Digitalt skolebevis. Hvis du slutter på skolen midt i skoleåret, vil skolebeviset ikke lengre være aktivt. 

Skolebeviset henter Elev-ID, navn, fødselsdato og bilde fra VIS. Har du ikke bilde i VIS, vil skolebeviset være merket med en tekst som forteller at det kun er gyldig ved fremvisning av annen gyldig legitimasjon. Du kan ikke selv laste opp et bilde til Digitalt skolebevis, dette må gjøres i VIS og overføres automatisk til skolebeviset. Hvis du bytter skole, må ny skole laste opp et nytt bilde.

I Agder fylkeskommune er digitalt skolebevis godkjent ID knyttet til eleveksamen, og kan brukes som legitimasjon hos Agder kollektivtrafikk. En rekke aktører tilbyr også rabatterte tilbud, men det er opp til den enkelte aktør om de ønsker å gi tilbud og eventuelt akseptere beviset.