Elev-PC

Elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune skal bruke bærbar PC, som de kjøper gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning.