PC for elever (manuell leieavtale)

Elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune skal bruke bærbar PC. Denne leies av Agder fylkeskommune

Før utlevering skal bruker av pc`en signere en leieavtale. Leietaker betaler en egenandel for elev-PCen hvert år i 3 år. For skoleåret 2023-2024 er egenandelen 1 196 kroner.  Egenandelen er lik for alle modellene.

Den årlige egenandelen tilsvarer den laveste satsen for utstyrsstipend fra Statens Lånekasse, og justeres hvert år. Dette stipendet må elevene søke om selv. Etter fullført utdanning har eleven rett til å beholde datamaskinen. Dette forutsetter at egenandeler for tre år er betalt. Eleven kan også overta datamaskinen ved et kortere utdanningsløp eller avbrutt utdanning dersom gjenstående egenandeler blir betalt.