Skolerute for Agder fylkeskommune

Oversikt over skolestart, feriar og fridagar for dei vidaregåande skolane i Agder fylkeskommune.

Skoleruta kan variere noe frå skole til skole. Sjekk heimesida til din skole for å sjå eventuelle variasjonar. Det er totalt 190 skoledagar per år.

Oversikt over våre skoler - Agderfk.no

​I tillegg til dei felles ferie- og fridagane, kan elevar vere borte frå skolen inntil 10 dagar utan at fråværet førast på vitnemålet, dersom fråværet er dokumentert og fell inn under ein av kategoriane for godkjend fråvær. 

Informasjon frå Utdanningsdirektoratet om fråvær i videregåande skule

Skolerute 2024-2025

Skolerute 2024-2025
Skoleåret 2024-2025 Merknad
August Skolestart torsdag 15.august
September
Oktober Haustferie uke 40: 30.september - 4.oktober Fri fredag 18.oktober (Sørlandske lærarstemne)
November
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20.desember
Januar Skolestart: tirsdag 7.januar
Februar Vinterferie uke 8: 17.februar - 21.februar
Mars
April Påskeferie frå 14. april til og med 21. april
Mai Fri torsdag 1. mai, torsdag 29. mai (Kristi Himmelfartsdag) og fredag 30.mai (inneklemt dag)
Juni Fri mandag 9.juni (Andre pinsedag) Siste skoledag: fredag 20.juni