Rett til et trygt skolemiljø

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Hvis du selv blir mobbet eller trakassert, eller vet om andre som blir det, er det viktig at du sier fra. Du kan varsle om mobbing på ulike måter, muntlig eller skriftlig: 

  • Si ifra til skolen, til en lærer eller en annen ansatt. De som jobber på skolen har plikt til å hjelpe deg.
  • Kontakt oppvekstombudene, de kan hjelpe deg på vei. Oppvekstombudet i Agder
  • Bruk den digitale mobbeknappen:

Pålogging via ID-porten.
Meldingen går til rektor på skolen din.

Lærlinger kan også bruke den digitale mobbeknappen. For dem går meldingen til leder av fagopplæringen i fylkeskommunen.       

Retten til et trygt og godt skolemiljø gjelder også det fysiske miljøet. Her kan du gi beskjed hvis du opplever at det fysiske skolemiljøet ikke er trygt og godt.

Hvis du har sagt fra til skolen, og ikke fått svar eller tilbakemelding innen en uke, kan du kontakte statsforvalteren i Agder

Du finner mer informasjon om skolemiljøet her: 

Ordensreglement for elever i Agder fylkeskommune

Utdanningsdirektoratets nettside om skolemiljø  

Til toppen