Gården på Holt

Velkommen til gårdsbruket vårt. Naturbrukselevene bruker gården mest, men på mange av programområdene hos oss bruker gården som undervisningsarena innen ulike fagområder.

Gårdsbygning med snø på taket. Foto. - Klikk for stort bildeDriftsbygningen på Holt. Tvedestrand videregående skole

Gården er en viktig del av Tvedestrand vgs sitt undervisningstilbud. I dag drives det med hovedvekt på husdyr, og fôrproduksjon til disse. Dette foregår på eget og leid areal. Til sammen driver skolen 645 dekar dyrket jord og 2550 dekar med skog. Høsten 2016 ble et helt nytt driftsbygg for storfe og sau åpnet, med fokus på fremtidsrettede og miljøvennlige energiløsninger. Med blant annet melkerobot og foringsautomater er det moderne fjøset til glede for dyr, elever og ansatte.

Skolen har en melkekvote på ca. 220 000 liter. Besetningen består av 26 årskyr. Kalvingen er konsentrert til skolestart i august. I løpet av august/september blir det født rundt 30 kalver. Kuene her følger altså skoleåret og har to måneder sommerferie på beite. Vi selger oksekalvene og de kvigekalvene vi ikke trenger selv til rekruttering.

Sauene våre står også i den nye driftsbygningen. Vi har 110 vinterfôra søyer av rasen norsk spælsau. Det er lamming i april/mai. Sauene og lamma går på vårbeite her, før de blir kjørt opp til fjellbeite i Fyresdal for å beite der i gode tre måneder. Elever og ansatte på naturbruslinja er med på sauesanking i begynnelsen av september. Dette bruker å være en flott dag og en av høstens store begivenheter. 
 
Grisehuset er fra 2000. Det er kombinertbesetningen med 25 årspurker i kombinert produksjon. Det er puljedrift med 7 ukers puljer. Vi selger de fleste smågrisene ved ca. 25 kg, men noen blir fôret opp her til slaktegris.
 
Skolen har egen stall der elevene kan stalle opp sine egne hester. Vi har stallplass til 12 hester og det er luftegårder i forbindelse med stallen. Skolen har egen ridebane og en rundpaddock. Både ridebanen og rundpaddocken ligger rett ved skolens hybelbygg. Den brukes også av flere rideklubber til stevner i helger. I skogen rundt skolen er det et nett av veier og stier til turridning og kjøring med hest. Skolen har ikke egne skolehester.

Stallplass på skolen

Holt gård, tidligere prestegården i Holt herred, ble kjøpt av Aust-Agder fylkeskommune i 1907 for å brukes til landbruksopplæring. Her har det altså vært sammenhengende undervisning i over 100 år og vi er veldig stolte av at gården fortsatt brukes hver dag i undervisning.