Gården på Holt

Velkommen til gårdsbruket vårt. Naturbrukselevene bruker gården mest, men på mange av programområdene hos oss bruker gården som undervisningsarena innen ulike fagområder.

Gårdsbygning med snø på taket. Foto. - Klikk for stort bildeDriftsbygningen på Holt. Tvedestrand videregående skole

 

Holt gård, tidligere prestegården i Holt herred, ble kjøpt av Aust-Agder fylkeskommune i 1907 for å brukes til landbruksopplæring. Her har det altså vært sammenhengende undervisning i over 100 år.
 
Gården er fortsatt en viktig del av Tvedestrand vgs sitt undervisningstilbud, selv om produksjonen har forandret seg med årene. I dag drives det med hovedvekt på husdyr, og fôrproduksjon til disse. Dette foregår både på eget areal men vi har også noe jord som vi leier. Til sammen driver vi 645 dekar dyrket jord og 2550 dekar med skog. Høsten 2016 ble et helt nytt driftsbygg for storfe og sau åpnet, med fokus på fremtidsrettede og miljøvennlige energiløsninger. Med blant annet melkerobot og foringsautomater er det moderne fjøset til glede for dyr, elever og ansatte.

Skolen har en melkekvote på ca. 175 000 kg (2017). Besetningen består av 23 årskyr. Kalvingen er konsentrert til skolestart i august. I løpet av august/september blir det født rundt 30 kalver. Kuene her følger altså skoleåret og har to måneder sommerferie på beite. Vi selger oksekalvene og de kvigekalvene vi ikke trenger selv til rekruttering.

Sauene våre står også i den nye driftsbygnngen. Vi har 115 vinterfôra søyer av rasen norsk spælsau. Det er lamming i april/mai. Sauene og lamma går på vårbeite her, før de blir kjørt opp til fjellbeite i Fyresdal for å beite der i gode tre måneder. Når sauene skal hjem igjen i starten av september, reiser elever og ansattetil Fyresdal på sauesanking. Dette bruker å være en flott dag og en av høstens store begivenheter. Les mer om sauesankinga her.
 
Nytt grisehus sto ferdig i 2000. Grisebesetningen består av 30 purker som går i puljedrift (dvs. 10 stk. får unger samtidig). Vi selger de fleste smågrisene ved ca. 25 kg, men noen blir fôra opp her til slaktegris.
 
Stallen er bygd i det gamle hønsehuset og stod endelig ferdig høsten 2008. Det er her elevene kan stalle opp sine egne hester som de kan ha med seg hit. Skolen eier også en hest selv, dølahesten Pilatus. Vi har stallplass til ca 15 hester og det er luftegårder i forbindelse med stallen. Skolen har også en runddpaddock.

Stallplass på skolen
 
Ridebanen ligger rett ved skolens hybelbygg, ca 5 minutters gange fra stallen, og er mye brukt. I skogen rundt skolen er det et nett av veier og stier til turridning og kjøring med hest.

Fjøset: I oktober 2016 kunne de første dyra flytte inn i den nye driftsbygningen på Holt. Fjøset er topp moderne og en god plass for både folk og fe. Driftsbygningen tar over for det gamle fjøset for melkeku og sau som var fra 1983. Den nye driftsbygningen for storfe og sau har fokus på fremtidsrettede og miljøvennlige energiløsninger. Med blant annet melkerobot og foringsautomater er det moderne fjøset til glede for både dyr, elever og ansatte.

Til toppen