Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk - begynnelsen på en spennende praktisk yrkeskarriere.

Bygg- og anleggsteknikk Vg1 har to klasser med plass til 15 elever i hver klasse. Videre har vi to Vg2-klasser i Tømrer- og Anleggsgartnerfag.

Velkommen til et kreativt og godt arbeidsmiljø!

Byggfag-elever legger grus. - Klikk for stort bilde Tvedestrand videregående skole

  

 

Du lærer:

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Hva kan du bli?

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

 

Hvorfor velge bygg- og anleggsteknikk ved Tvedestrand videregående skole?

 • Vi er en helt ny skole med gode fasiliteter på det meste
 • Vi har flotte verksteder med moderne utstyr
 • Vi har tett samarbeid med lokale og regionale bedrifter og opplæringskontor
 • Vi har engasjerte og motiverende lærere som ser deg
 • Vi er en passe stor, levende skole med høy voksentetthet
   

Fag- og timefordeling for yrkesfag

Fag- og timefordeling for yrkesfag
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2
Norsk 4
Engelsk 5
Naturfag 2
Matematikk 3
Kroppsøving 2 2
Programfag 17 17
Samfunnskunnskap 3
Yrkesfaglig fordypning 6 9
Totalt 35 35

Første året

 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

På Vg1 tilbys du 5 fellesfag og 2 programfag.

Programfaget Praktisk yrkesutøvelse dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjonen og inngår i programfaget.

I programfaget Arbeidsmiljø og dokumentasjon inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget.

Felles programfag skal fungere som en bred inngang til bygg- og anleggsfagene og danne grunnlag for videre valg av utdanning og yrker. Felles programfag skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, og fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid, legge grunnlag for livslang læring.

 

Andre året

 

Vg2 Anleggsgartner

Undervisningen består av både teoretisk og praktisk arbeid. Du har teoriundervisning i både programfagene Nyanlegg, Drift og vedlikehold og fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Den praktiske undervisningen som utgjør ca. en tredjedel av faget, blir gjennomført i øvingsarealene eller ved prosjektarbeid. Vi legger for eksempel stein, kjører maskiner eller driver med skjøtsel i skolens utearealer. En andre tredjedel utgjør prosjekt til fordypning hvor du er utplassert i bedriften.

Vi satser veldig på tett samarbeid med næringslivet. Vi besøker bedriftene, elevene er utplassert og til slutt får de gjerne tilbudt en læreplass.

Etter 2 år lære i bedrift kan du ta fagbrev i anleggsgartnerfaget.

Tar du i tillegg Vg3 påbygg til generell studiekompetanse, så kan du bli landskapsarkitekt eller landskapsingeniør.

 

Vg2 Tømrer

Tømrerfag er et bredt og faglig spennende område som bl.a. omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Vi kan tilby yrkesfaglig fordypning i tømrerfag i samarbeid med bedrifter.

Etter Vg2 kan du gå to år i lære og ta fagbrev. Eller du kan søke Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse.

 

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

YFF er praksis ute i bedrift i bygg og anleggsfag. Vi kaller det også utplassering i bedrift. Elevene skal ut i bedrift og lære om yrke(r) innenfor det programområdet de har valgt. Faget har også noe tid til forberedelse på skolen.

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å prøve ut det faget de har valgt, ute i en praktisk hverdag. Det er mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve og prøve ut ulike realistiske arbeidssituasjoner i bedrift. Det vil innenfor de enkelte programområder være mange aktuelle bedrifter å velge i. 

YFF regnes som et eget fag, men henger nøye sammen med de andre programfagene.  
På VG 1 er timetallet for yrkesfaglig fordypning 168 årstimer. På VG2 er timetallet 253 årstimer.


Det er karakter i YFF-faget. Den settes av YFF-lærer i samarbeid med veileder i bedriften. I tillegg til den praktiske biten må det leveres skriftlig logg, om også er tellende i forhold til sluttkarakter. Det er kompetansemål fra VG3-læreplanen i det valgte faget som brukes i opplæringen.

Eleven får opplæring i HMS før de går ut i praksis. Eleven er forsikret via skolen når de er i praksis. YFF gjennomføres fordelt på to praksisperioder, en høst og en vår. Det er ulikt antall dager/uker på de ulike programfagene.


Les mer om YFF- faget generelt her.

 

Du kan laste ned skolen brosjyre om Bygg- og anleggsteknikk her. (PDF, 4 MB)

Til toppen