Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk - begynnelsen på en spennende praktisk yrkeskarriere.

Bygg- og anleggsteknikk Vg1 har to klasser med plass til 15 elever i hver klasse. Videre har vi to Vg2-klasser i Tømrer- og Anleggsgartnerfag.

Velkommen til et kreativt og godt arbeidsmiljø!

Byggfag-elever legger grus. - Klikk for stort bilde Tvedestrand videregående skole   

Du lærer:

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Hva kan du bli?

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

 

Hvorfor velge bygg- og anleggsteknikk ved Tvedestrand videregående skole?

 • Vi er en helt ny skole med gode fasiliteter på det meste.
 • Vi har flotte verksteder med moderne utstyr.
 • Vi har tett samarbeid med lokale og regionale bedrifter og opplæringskontor.
 • Vi har engasjerte og motiverende lærere som ser deg.
 • Vi er en passe stor, levende skole med høy voksentetthet.
   

Yrkesfag
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2
Norsk 4
Engelsk 5
Naturfag 2
Matematikk 3
Kroppsøving 2 2
Programfag 17 17
Samfunnskunnskap 3
Yrkesfaglig fordypning 6 9
Totalt 35 35

Første året

 

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

På Vg1 tilbys du 5 fellesfag og 2 programfag.

Programfaget Praktisk yrkesutøvelse dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjonen og inngår i programfaget.

I programfaget Arbeidsmiljø og dokumentasjon inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget.

Felles programfag skal fungere som en bred inngang til bygg- og anleggsfagene og danne grunnlag for videre valg av utdanning og yrker. Felles programfag skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, og fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid, legge grunnlag for livslang læring.

 

Andre året

 

Vg2 Anleggsgartner

Undervisningen består av både teoretisk og praktisk arbeid. Du har teoriundervisning i både programfagene Nyanlegg, Drift og vedlikehold og fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Den praktiske undervisningen som utgjør ca. en tredjedel av faget, blir gjennomført i øvingsarealene eller ved prosjektarbeid. Vi legger for eksempel stein, kjører maskiner eller driver med skjøtsel i skolens utearealer. En andre tredjedel utgjør prosjekt til fordypning hvor du er utplassert i bedriften.

Vi satser veldig på tett samarbeid med næringslivet. Vi besøker bedriftene, elevene er utplassert og til slutt får de gjerne tilbudt en læreplass.

Etter 2 år lære i bedrift kan du ta fagbrev i anleggsgartnerfaget.

Tar du i tillegg Vg3 påbygg til generell studiekompetanse, så kan du bli landskapsarkitekt eller landskapsingeniør.

 

Vg2 Tømrer

Tømrerfag er et bredt og faglig spennende område som bl.a. omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Vi kan tilby yrkesfaglig fordypning i tømrerfag i samarbeid med bedrifter.

Etter Vg2 kan du gå to år i lære og ta fagbrev. Eller du kan søke Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse.

 

Se elever bli intervjua om forholdet mellom teori og praksis her:

 

Se film fra åpningen av nye Tvedestrand videregående skole her:
 

 

Du kan laste ned skolen brosjyre om Bygg- og anleggsteknikk her. (PDF, 4 MB)

Til toppen