Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk - begynnelsen på en spennende praktisk yrkeskarriere.

Bygg- og anleggsteknikk Videregående 1 har to klasser med plass til 15 elever i hver klasse. Videre har vi tre Videregående 2-klasser i Tømrer-, Treteknikk- og Anleggsgartnerfag.

Velkommen til et kreativt og godt arbeidsmiljø!

Lærer viser elev hvordan en bruker en maskin. - Klikk for stort bilde Kjell Inge Søreide

Du lærer om

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • klima, teknologi og digitale verktøy
 • bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap og bærekraftig bruk av ressurser

Hva kan du bli?

 • Vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • Anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • Maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • Stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • Snekker med fordypning innen innredning, dør og vindu, eller trapp
 • Fagoperatør i trelast- og limtreproduksjon
 • Industrisnekker eller møbelsnekker
 • Glassfagarbeider

Hvorfor velge bygg- og anleggsteknikk ved Tvedestrand videregående skole?

 • Vi er en helt ny skole med gode fasiliteter på det meste
 • Vi har flotte verksteder med moderne utstyr
 • Vi har tett samarbeid med lokale og regionale bedrifter og opplæringskontor
 • Vi har engasjerte og motiverende lærere som ser deg
 • Vi er en passe stor, levende skole med høy voksentetthet

Fag- og timefordeling for yrkesfag

Fag- og timefordeling for yrkesfag
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2
Norsk 4
Engelsk 5
Naturfag 2
Matematikk 3
Kroppsøving 2 2
Programfag 17 17
Samfunnskunnskap 3
Yrkesfaglig fordypning 6 9
Totalt 35 35

Første året

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

På Vg1 tilbys du 5 fellesfag og 2 programfag.

Programfaget "Praktisk yrkesutøvelse" dreier seg om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Materialene tre, betong, ulike typer metaller og kjemiske stoffer er sentrale deler av produksjonen og inngår i programfaget.

I programfaget "Arbeidsmiljø og dokumentasjon" inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen, og praktisk bruk av måleverktøy. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregningsprogrammer inngår også i programfaget.

Felles programfag skal fungere som en bred inngang til bygg- og anleggsfagene og danne grunnlag for videre valg av utdanning og yrker. Felles programfag skal gi elevene grunnleggende ferdigheter i bygg- og anleggsteknikk, og fremme arbeidsglede, gode arbeidsvaner og evne til samarbeid, legge grunnlag for livslang læring.

Andre året

Vg2 Anleggsgartner

Undervisningen består av både teoretisk og praktisk arbeid. Du har teoriundervisning i både programfagene "Nyanlegg, Drift og vedlikehold" og fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Den praktiske undervisningen som utgjør ca. en tredjedel av faget, blir gjennomført i øvingsarealene eller ved prosjektarbeid. Vi legger for eksempel stein, kjører maskiner eller driver med skjøtsel i skolens utearealer. En andre tredjedel utgjør prosjekt til fordypning hvor du er utplassert i bedriften.

Vi satser veldig på tett samarbeid med næringslivet. Vi besøker bedriftene, elevene er utplassert og til slutt får de gjerne tilbudt en læreplass.

Etter 2 år lære i bedrift kan du ta fagbrev i anleggsgartnerfaget.

Tar du i tillegg Vg3 påbygg til generell studiekompetanse, så kan du bli landskapsarkitekt eller landskapsingeniør.

Vg2 Treteknikk

Med Vg2 Treteknikk legger du grunnlaget for flere ulike fag- og svennebrev. Fellesnevneren er tre som råvare, og du kan velge ulike Vg3-løp videre enten du vil jobbe med «skreddersøm» eller «masseproduksjon». 

Har du lyst til å jobbe med treet på veien mellom skogen og produksjonsbedriftene er Trelast- og limtrefaget aktuelt. Om du vil jobbe i en produksjonsbedrift er det flere snekker-alternativer å velge mellom, enten du vil jobbe med møbler og innredning, dører, vinduer eller trapper. Gjennom kryssløp kan du også ta fagbrev som trebåtbygger.

Mulighetene er mange; fra tradisjonelle håndverksoppgaver til maskinarbeid og styring av automatiserte prosesser. Og ofte en kombinasjon av dette. 

Vi samarbeider med bedrifter i regionen om praksis- og utplassering i løpet av skoleåret. Gode relasjoner kan åpne muligheter for kommende læreplass.  

Vg2 Tømrer

Tømrerfag er et bredt og faglig spennende område som bl.a. omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg.

Vi kan tilby yrkesfaglig fordypning i tømrerfag i samarbeid med bedrifter.

Etter Vg2 kan du gå to år i lære og ta fagbrev. Eller du kan søke "Påbygging til studiekompetanse"

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

YFF er praksis ute i bedrift. Vi kaller det også utplassering i bedrift. Elevene skal ut i bedrift og lære om yrke(r) innenfor det programområdet de har valgt. Faget har også noe tid til forberedelse på skolen.

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å prøve ut det faget de har valgt, ute i en praktisk hverdag. Det er mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve og prøve ut ulike realistiske arbeidssituasjoner i bedrift. Det vil innenfor de enkelte programområder være mange aktuelle bedrifter å velge i. 

YFF regnes som et eget fag, men henger nøye sammen med de andre programfagene.  På VG 1 er timetallet for yrkesfaglig fordypning 168 årstimer. På VG2 er timetallet 253 årstimer.

Det er karakter i YFF-faget. Den settes av YFF-lærer i samarbeid med veileder i bedriften. I tillegg til den praktiske biten må det leveres skriftlig logg, om også er tellende i forhold til sluttkarakter. Det er kompetansemål fra VG3-læreplanen i det valgte faget som brukes i opplæringen.

Eleven får opplæring i HMS før de går ut i praksis. Eleven er ulykkesforsikret via skolen når de er i praksis. YFF gjennomføres fordelt på to praksisperioder, en høst og en vår. Det er ulikt antall dager/uker på de ulike programfagene.

Yrkesfaglig fordypning