Helse- og oppvekstfag

Vil du jobbe med mennesker – barn, eldre, friske og syke? Felles for de som ønsker å utdanne seg innenfor helse- og oppvekstfag er at de er interessert i mennesker. 

Helsearbeider-elever får undervisning. - Klikk for stort bilde Mona Hauglid    Barne- og ungdomsarbeider-elever leker med barn. - Klikk for stort bilde Mona Hauglid    

Du lærer:

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Hva kan du bli?

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
  aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag ved Tvedestrand videregående skole?

En utdannelse innenfor programområdet Helse- og oppvekstfag gir deg jobbmuligheter, både i privat og offentlig sektor.

Helse- og oppvekstfag representerer ulike yrker og arbeidsområder innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren. I opplæringen legges det stor vekt på bevisstgjøring av dine holdninger og ferdigheter i å omgås og arbeide med mennesker i alle livssituasjoner.
 

Helse og oppvekst
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2
Norsk 4
Engelsk 5
Naturfag 2
Matematikk 3
Kroppsøving 2 2
Programfag (Yrke, Kommunikasjon, Helse) 17 17
Samfunnskunnskap 3
Yrkesfaglig fordypning 6 9
Totalt 35 35

Første året


Helse- og oppvekstfag Vg1​

På Vg1 lærer du om sammenhengen mellom livsstil og helse, hvordan kroppen er bygd opp, hygiene og førstehjelp. Du vil også lære om lover og regler, hvordan man bør oppføre seg i yrkeslivet, og om hvordan vi kommuniserer med hverandre, både med og uten ord.

Vi legger vekt på at du skal ha mulighet til å prøve deg i praksis, og har derfor utplassering omtrent en dag i uka. Da kan du for eksempel være med en i en barnehage eller på et sykehjem og se om det er noe for deg. Du får veileder og besøk fra lærer på praksisplassen.

 

Andre året

 

Vg2 Helsearbeiderfag

Å være helsearbeider er et yrke for deg som liker å jobbe med mennesker og bryr deg om hvordan andre mennesker har det.

En helsefagarbeider hjelper mennesker i alle aldre med å mestre sitt eget liv i situasjoner hvor kroppen ikke fungerer optimalt. Helsefagarbeidere jobber på sykehus, sykehjem, opptrenings- og behandlingssentre eller hjemme hos mennesker som trenger hjelp til å få dekket grunnleggende behov.

På Vg2 fokuserer programfagene på helsefremmende og forebyggende arbeid, yrkesutøvelse som helsefagarbeider og kommunikasjon og samhandling med mennesker som har blitt syke, har en skade eller nedsatt funksjonsevne. 

 

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Dette er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med barn i alle aldre; barnehagebarn, SFO og grunnskole eller om du ønsker å jobbe med ungdom. 

I dine fag, som er knyttet opp til praksis, får du kunnskap om bl.a. yrkesetikk, utviklingspsykologi, kommunikasjon, helsefremmende tiltak, planlegging, observasjon og aktiviteter for barn og unge innen ulike områder.

 

Videre løp

Etter Vg2 er man to år i lære og etter at fagprøven er tatt har man flere muligheter for videreutdanning, for eksempel innen barnepleie, eldreomsorg, ledelse og psykiatri. 

Etter Vg2 kan man også søke Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse.

 

Se intervju med elev ved Vg2 Helsefag her:

 

Se elever bli intervjua om forholdet mellom teori og praksis her:

 

Hvis du ønsker å vite mer, ta kontakt med avdelingsleder Göran Isaksen på 

telefon 91 86 88 35

eller på e-post goran.isaksen@tvedestrand.vgs.no

 

Til toppen