Helse- og oppvekstfag

Vil du jobbe med mennesker – barn, eldre, friske og syke? Felles for de som ønsker å utdanne seg innenfor helse- og oppvekstfag er at de er interessert i mennesker. 

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Hva kan du bli?

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
  aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag ved Tvedestrand videregående skole?

En utdannelse innenfor programområdet Helse- og oppvekstfag gir deg jobbmuligheter, både i privat og offentlig sektor.

Helse- og oppvekstfag representerer ulike yrker og arbeidsområder innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren (blant annet barnehage, skole, sykehjem, hjemmesykepleie, med mer). I opplæringen legges det stor vekt på bevisstgjøring av dine holdninger og ferdigheter i å omgås og arbeide med mennesker i alle livssituasjoner.

Fag- og timefordeling for yrkesfag

Fag- og timefordeling for yrkesfag
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2
Norsk 4
Engelsk 5
Naturfag 2
Matematikk 3
Kroppsøving 2 2
Programfag 17 17
Samfunnskunnskap 3
Yrkesfaglig fordypning 6 9
Totalt 35 35

Første året

Helse- og oppvekstfag Vg1

På Vg1 lærer du om sammenhengen mellom livsstil og helse, hvordan kroppen er bygd opp, hygiene og førstehjelp. Du vil også lære om lover og regler, hvordan man bør oppføre seg i yrkeslivet, og om hvordan vi kommuniserer med hverandre, både med og uten ord.

Vi legger vekt på at du skal ha mulighet til å prøve deg i praksis, og har derfor utplassering omtrent en dag i uka. Da kan du for eksempel være med en i en barnehage eller på et sykehjem og se om det er noe for deg. Du får veileder og besøk fra lærer på praksisplassen.

Andre året

Vg2 Helsearbeiderfag

Å være helsearbeider er et yrke for deg som liker å jobbe med mennesker og bryr deg om hvordan andre mennesker har det.

En helsefagarbeider hjelper mennesker i alle aldre med å mestre sitt eget liv i situasjoner hvor kroppen ikke fungerer optimalt. Helsefagarbeidere jobber på sykehus, sykehjem, opptrenings- og behandlingssentre eller hjemme hos mennesker som trenger hjelp til å få dekket grunnleggende behov.

På Vg2 fokuserer programfagene på helsefremmende og forebyggende arbeid, yrkesutøvelse som helsefagarbeider og kommunikasjon og samhandling med mennesker som har blitt syke, har en skade eller nedsatt funksjonsevne.

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Dette er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med barn i alle aldre; barnehagebarn, SFO og grunnskole eller om du ønsker å jobbe med ungdom. 

I dine fag, som er knyttet opp til praksis, får du kunnskap om bl.a. yrkesetikk, utviklingspsykologi, kommunikasjon, helsefremmende tiltak, planlegging, observasjon og aktiviteter for barn og unge innen ulike områder.

Videre løp

Etter Vg2 er man to år i lære og etter at fagprøven er tatt har man flere muligheter for videreutdanning, for eksempel innen barnepleie, eldreomsorg, ledelse og psykiatri. 

Etter Vg2 kan man også søke påbygging til generell studiekompetanse.

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

YFF er den praktiske delen i helse og oppvekstlinjene. Ofte sier vi bare praksis. Elevene skal ut i bedrift og lære om yrke(r) innenfor det programområdet de har valgt. Her får elevene prøve ut teorien og det praktiske arbeidet de har lært på skolen i bedriftens jobbhverdag. Formålet med yrkesfaglig fordypning er at det er mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve og prøve ut realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet i bedrift. Det vil innenfor de enkelte programområder være mange aktuelle bedrifter å velge i. 

YFF regnes som et eget fag, men henger nøye sammen med de andre programfagene. På VG 1 er timetallet for yrkesfaglig fordypning 168 årstimer (oppgitt i 60 minutters enheter. Det kan variere dersom en skal bruke mer tid på språk). På VG2 er timetallet 253 årstimer (oppgitt i 60 minutters enheter. Det kan variere dersom en skal bruke mer tid på språk).

Det er karakter i YFF-faget. Den settes av YFF-lærer på grunnlag av samarbeidet med veileder i praksis og eleven. I tillegg til den praktiske biten er det skriftlige oppgaver som må leveres, og som også er tellende i forhold til sluttkarakter. Det er kompetansemål fra VG3-læreplanene som brukes i opplæringen.

Eleven får opplæring i HMS før de går ut i praksis. Eleven er ulykkesforsikret via skolen når de er i praksis. Bedriftene ønsker en godkjent politiattest for å delta i YFF og kunne gjennomføre skoleløpet. YFF gjennomføres fordelt på to praksisperioder, en høst og en vår. Det er ulikt antall dager/uker på de ulike programfagene.

Yrkesfaglig fordypning

Intervju med elev på VG2 Helsefagarbeider