Helsefag studieforberedende

På dette utdanningsprogrammet får du studiekompetanse som gir deg grunnlag for å komme inn på de fleste utdanninger på universitetet og høyskoler.

Utdanningsprogrammet er spesielt tilpasset deg som vil ta høyere utdanning innen helse, oppvekst- og sosialfag, men med studiekompetanse kan du søke deg inn på de fleste utdanninger.

To elever ligger i sykesenger. Tre andre elever står rundt dem med medisinsk utstyr. - Klikk for stort bilde Camilla Husavik

Du lærer

  • om helsefremmende arbeid
  • om fysisk og psykisk helse
  • om hvordan kroppen er oppbygd
  • om kommunikasjon og samhandling
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene
  • fellesfag som matte, engelsk etc

Hva kan du bli?

  • sykepleier, lege eller tannlege
  • vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Hvorfor velge helsefag studieforberedende ved Tvedestrand videregående skole?

På dette utdanningsprogrammet får du studiekompetanse som gir deg grunnlag for å komme inn på de fleste utdanninger på universitetet og høyskoler. I tillegg til generell studiekompetanse kan du få fordypning i realfagene du trenger for å komme videre på enkelte norske studier med krav om spesiell studiekompetanse, f.eks. lege- og tannlegestudier. Skal du f.eks. videre innen sykepleie, vernepleie, fysioterapeut, barnevernspedagog eller sosionom, kan det være programfag som sosiologi, biologi og psykologi som er det rette for deg. For deg som ønsker å bli lege, sykepleier, sosionom osv. vil denne utdanningen gi deg et fortrinn ved at du også får undervisning direkte knyttet mot helsefag.

Fag- og timefordeling for Helsefag studieforberedende

Fag- og timefordeling for Helsefag studieforberedende
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Timetall Vg3
Helsefremmende arbeid 7 4 3
Kommunikasjon og samhandling 5 3 2
Yrkesutøvelse 5 3 2
4 valgfrie programfag fra studiespesialiserende program* 2 * 5t 2 * 5t
Norsk 4 4 6
Matematikk 1P/1T 5
Naturfag 5
Kroppsøving 2 2 2
Samfunnsfag 3
Mat 2P/R1** 3/5
Historie 5
Engelsk 5
Totalt 36 34/36 30

*Programfagene som kreves for å gå videre på medisinstudier i Norge (Kjemi 1, Kjemi 2, Fysikk 1) vil være blant tilbudet her. I tillegg vil det være tilbud om en del andre programfag fra studiespesialiserende program (biologi, psykologi, sosiologi, sosialkunnskap), hva som blir tilbudt her kan variere noe fra år til år.
** Matematikk R1 kreves for å gå videre på medisinstudier i Norge.

Valg av programfag på helsefag studieforberedende

Hva skal jeg lære?

Du lærer om sammenhengen mellom livsstil og helse, hvordan kroppen er bygd opp, hygiene og førstehjelp. Du vil også lære om lover og regler, hvordan man bør oppføre seg i yrkeslivet, og om hvordan vi kommuniserer med hverandre, både med og uten ord.

Utdanningsprogrammet er for deg som vil videre til høyskole eller universitet i Norge. Dette er ikke veien til yrkeskompetanse, men en alternativ vei til studiekompetanse ispedd yrkesfaglig kunnskap. Vinklingen på programfagene blir et annet enn i yrkesfagopplæringen. Her skal elevene rustes for høyere utdanning og bidra til at de som går videre har en bedre helsefaglig forståelse med seg inn i videre studier.

Helsefag studieforberedende er et treårig utdanningsforløp der du etter å ha kommet inn vil være sikret skoleplass alle tre årene. Elever på dette utdanningsprogrammet skal ikke ut i praksis og læretid, men er klar for å gå direkte videre på spesialiserte studier på norske høyskoler og universitet etter endt gjennomføring av disse årene.

Tilbudet er søkbart i Vigo for alle elever. Her er det kun 20 plasser og tilbudet er populært. Selv om dette er et studieforberedende tilbud, finner du det i Vigo under Helsefag. I Vigo heter det: HSHSF1N---, Helse- og oppvekstfag, SK 3år.