Hverdagslivstrening

Elevene på HT er tilknyttet programområdene for naturbruk, helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk. Det gjøres individuelle tilpasninger.

 

Elevene på hverdagslivstrening følger programfag innenfor de ulike programområdene. Det gjøres individuelle tilpasninger for den enkelte elev, ved at vi tilpasser læreplanmålene etter elevenes forutsetninger.  I noen klasser legger vi mest vekt på hverdagslivstrening, i andre klasser mest vekt på arbeidslivstrening. Vi jobber også mye med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Det gis ikke vurdering med karakter hos oss på HT. Det jobbes likevel systematisk med måloppnåelse knyttet til elevens potensiale. Vi legger stor vekt på arbeid knyttet til sosiale ferdigheter og kompetanse, med tanke på livsmestring og sosial omgang med andre. 

Alle som skal inn på HT har en søknadsfrist på 1. februar og må ha en sakkyndig vurdering fra PPT. Vår avdeling er en av tre forsterkede skoler i fylket, og vår skole tar i all hovedsak imot elever fra østregionen av fylket.

Vi holder til i ny, flott skole, og har en egen avdeling med god plass og til rettelagte rom. I tillegg bruker vi områder på Holt. Vi har mulighet til å ha "klasserom" ute i naturen, samt å bruke stall og fjøs i opplæring. Vi har også bygget opp god kompetanse på vedproduksjon, og bruker ofte husmannsplassen «Nyplass» som arena for dette arbeidet.

Ungdomsbedrift og utplassering i arbeidslivet er satsningsområder innenfor programfag/YFF. De fleste er ute i praksis i løpet av sitt treårige skoleløp. Skolen ser det som viktig å trene på arbeidsoppgaver eller hverdagslivstrening som gjør elevene bedre i stand til å håndtere det voksne liv.

 

Se presentasjon av den universelle utformingen ved skolen her:

 

Hvis du ønsker å vite mer, ta kontakt med avdelingsleder Linda Thorstein på

telefon 98425409

eller på e-post linda.thorstein@tvedestrand.vgs.no

Til toppen