Studiespesialisering

Er du litt usikker på hva du vil bli? Mange opplever det på samme måte når man starter i videregående skole. Ved å velge studiespesialisering legger du ingen begrensninger på valg senere. Etter du har fullført og bestått 3 år på studiespesialisering har du generell studiekompetanse som gir deg inngangsbillett til alle høyskole og universiteter.

Tvedestrand videregående skole satser på et godt realfagstilbud. Årlig gir vi fordypning i: Biologi 1 eller Biologi 2, Fysikk 1, Fysikk 2, Kjemi 1, Kjemi 2, Matematikk R1, R2, S1 og S2. Det vil si at vi har et fullverdig tilbud, og ved å gå hos oss er alle veier åpne for videre studier.

Mona Hauglid   

Du lærer:

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • ledelse og økonomi
  • andre teoretiske fag

Hva kan du bli?

  • sykepleier, lege eller veterinær
  • ingeniør, jurist eller økonom
  • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Hvorfor velge studiespesialisering ved Tvedestrand videregående skole?

Drømmer du om å bli psykolog, jurist, arkitekt eller kanskje lærer, og da fordype deg innen humanistiske fag, lære kritisk tenkning og faglig refleksjon? Eller ser du deg selv som sykepleier, lege, ingeniør eller veterinær, hvor du får muligheten til å forske, til å lære å stille spørsmål om verden rundt deg, samt å observere fenomener du ikke visste eksisterte?

Da er du hjertelig velkommen til å bli en del av et solid og engasjerende læringsmiljø hos oss ved Tvedestrand videregående skole. Vi jobber hardt for møte hver elev der de er slik at alle skal lykkes med sine ambisjoner.

Fag og timetall
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Timetall Vg3
Programfag 0 15 15
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Matematikk 5 3 eller 5 0
Naturfag 5 0 0
Samfunnskunnskap 3 0 0
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Geografi 2 0 0
Religion 0 0 3
Fremmedspråk 4 4 0
Timetall pr uke 30 30 / 32 30

Hva skal jeg lære?

På Vg1 har du 30 timer fellesfag per uke. Når du kommer til Vg2 og Vg3 kan du velge 15 timer programfag per uke. Det vil si at du selv velger hvilke fag du ønsker i halvparten av ukens timer. 

Den obligatoriske matematikken det første skoleåret kan velges i to varianter: Den ene er for dem som har tenkt å fortsette med matematikk etter obligatorisk del er avsluttet, og den andre for de som ikke ønsker å ha matte i fagkretsen sin etter Vg2.  

Matematikk Vg1

Vi tilbyr to typer matematikk på Vg1:

  • Matematikk 1P (praktisk matte) - danner grunnlag for Matematikk 2P 
  • Matematikk 1T (teoretisk matte) - danner grunnlag for Matematikk R1 og S1 (programfag matte)

Fremmedspråk

Vi tilbyr disse fremmedspråkene fra høsten 2020:

For Vg1: Spansk 1, Spansk 2, Fransk 2 og Tysk 2.
For Vg2: Spansk 1, Spansk 2 og Tysk 2.
For Vg3: Spansk 1+2.

Programfag

Disse programfagene tilbys skoleåret 2021/22:

Programfag innenfor realfag:

•    Biologi 1
•    Fysikk 1 og 2
•    Kjemi 1 og 2
•    Matematikk R1 og R2, S1 og S2.

Programfag innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi:
•    Markedsføring og ledelse 1 og 2
•    Psykologi 1 og 2
•    Sosiologi og sosialantropologi og Sosialkunnskap
•    Engelsk 1 (tidl. Internasjonal engelsk), Samfunnsfaglig engelsk

Programfag innenfor idrett:
•    Breddeidrett 1 (kan velges på Vg1 Studiespesialisering)
•    Breddeidrett 2 (kan velges på Vg2 Studiespesialisering)
•    Toppidrett
•    Friluftsliv

 

Se intervju med elev i VG1 studiespesialiserende her:

 

Se intervju med lærer Stig Gjøvland Tveit her:

 

Hvis du ønsker å vite mer, ta kontakt med avdelingsleder Kari Lise Svaleng på

telefon 48153178

eller på e-post kari.lise.svaleng@tvedestrand.vgs.no

 

 


Forsøksordning med to karakterer i norsk

Fra skoleåret 2014-15 har skolen vært med i forsøkordningen med to karakterer i stedet for tre i norsk på studieforberedende og studiespesialiserende. Forsøket innebærer at elevene får én samlet karakter i stedet for to i norsk skriftlig på Vg1 og Vg2. I tillegg kommer karakteren i norsk muntlig. På Vg3 får elevene to karakterer i skriftlig; en i norsk skriftlig hovedmål og én i norsk skriftlig sidemål. Forsøksordningen varer ut skoleåret 2020-21. Etter dette  går det over til å være en fast ordning og ikke lenger forsøksordning (nye læreplaner i Fagfornyelsen)
Du kan lese mer om forsøksordningen her.

Forsøket undersøker vilkårene for læringsfremmende vurdering i norskfaget. Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen på 8.–9. trinn og Vg1–Vg2 kan påvirke opplæringen. Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter 10. årstrinn og etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene.

Til toppen