Studiespesialisering

Studiespesialisering på Tvedestrand vgs har som mål at du skal bli best mulig forberedt til studier etter videregående.

Derfor har vi karriereveiledning for å hjelpe deg til å finne ditt mål, lærerne vil hjelpe deg til å legge opp undervisning og læring sånn at du skal nå målene dine. Vi legger vekt på variasjon og høy kvalitet i undervisning og vurdering, og vi ser den enkelte elev.

Godt læringsmiljø og god trivsel er viktig for å oppnå de beste resultatene. Etter du har fullført og bestått 3 år på studiespesialisering har du generell studiekompetanse som gir deg inngangsbillett til alle høyskoler og universiteter. Som elev hos oss vil du få tre lærerike og trivelige år.

Tvedestrand videregående skole satser på et godt realfagstilbud. Årlig gir vi fordypning i: biologi 1 og biologi 2, fysikk 1, fysikk 2, kjemi 1, kjemi 2, matematikk R1 og R2. Det vil si at vi har et fullverdig tilbud, og ved å gå hos oss er alle veier åpne for videre studier.

Fire elever sitter med mikroskop og studerer noe. - Klikk for stort bilde Camilla Husavik

Du lærer:

Avhengig av dine fagvalg:

 • Matematikk og andre realfag
 • Historie, politikk og psykologi
 • Språk
 • Ledelse og økonomi
 • Andre teoretiske fag

Hva kan du bli?

 • Sykepleier, lege eller veterinær
 • Ingeniør, jurist eller økonom
 • Lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Hvorfor velge studiespesialisering ved Tvedestrand videregående skole?

Drømmer du om å bli psykolog, jurist, arkitekt eller kanskje lærer, og da fordype deg innen humanistiske fag, lære kritisk tenkning og faglig refleksjon? Eller ser du deg selv som sykepleier, lege, ingeniør eller veterinær, hvor du får muligheten til å forske, til å lære å stille spørsmål om verden rundt deg, samt å observere fenomener du ikke visste eksisterte?

Da er du hjertelig velkommen til å bli en del av et solid og engasjerende læringsmiljø hos oss ved Tvedestrand videregående skole. Vi jobber hardt for å møte hver elev der de er slik at alle skal lykkes med sine ambisjoner.

Fag- og timefordeling Studiespesialisering

Fag- og timefordeling Studiespesialisering
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Timetall Vg3
Programfag 0 15 15
Norsk 4 4 6
Engelsk 5 0 0
Matematikk 5 3 eller 5 0
Naturfag 5 0 0
Samfunnskunnskap 3 0 0
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Geografi 2 0 0
Religion 0 0 3
Fremmedspråk 4 4 0
Timetall pr uke 30 30 / 32 30

​Hva skal jeg lære?

På Vg1 har du 30 timer fellesfag per uke. Når du kommer til Vg2 og Vg3 kan du velge 15 timer programfag per uke. Det vil si at du selv velger hvilke fag du ønsker i halvparten av ukens timer. 

Den obligatoriske matematikken det første skoleåret kan velges i to varianter: Den ene er for dem som har tenkt å fortsette med matematikk etter obligatorisk del er avsluttet, og den andre for de som ikke ønsker å ha matte i fagkretsen sin etter Vg2.  

Matematikk Vg1

Vi tilbyr to typer matematikk på Vg1:

 • Matematikk 1P (praktisk matte) - danner grunnlag for Matematikk 2P 
 • Matematikk 1T (teoretisk matte) - danner grunnlag for Matematikk R1 (programfag matte)

Fremmedspråk

Vi tilbyr disse fremmedspråkene:

 • For Vg1: Spansk 1, Fransk 2, Spansk 2 og Tysk 2
 • For Vg2: Spansk 1, Fransk 2, Spansk 2 og Tysk 2
 • For Vg3: Spansk 1+2

Programfag

Disse programfagene tilbys skoleåret 2024/25:

Programfag innenfor realfag

 • Biologi 1 og 2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Matematikk R1 og R2

Programfag innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Psykologi 1 og 2
 • Sosiologi og sosialantropologi og Sosialkunnskap
 • Engelsk 1 og 2
 • Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2 (tilbys annethvert år)
 • Rettslære 1 og 2 (tilbys annethvert år)
 • Økonomistyring og Økonomi og ledelse

Programfag innenfor idrett

 • Breddeidrett
 • Toppidrett


Valg av programfag på studiespesialiserende

 

Intervju med elev Sander Blom Ulven

Intervju med lærer Marit Christine Olsen