Kunsten ved Tvedestrand videregående skole

Natur, undring, sjenerøsitet, fremskrittstro. Dette var begrep som kunstnerne ble bedt om å ta utgangspunkt i da det ble invitert til åpen prekvalifisering om utsmykking av den nye videregående skolen i Tvedestrand.

Skolen i skogen – en visuell skattkiste

Det het videre i invitasjonen at kunstprosjektene skulle gå i dialog med arkitekturen, bearbeide forståelse av stedet, speile sin samtid, men leve godt i tider som kommer. Gjennom hele prosessen har de dyktige kunstfaglige prosjektlederne Nina Gresvig og Harald Solberg vært en helt nødvendig støtte for kunstutvalgets arbeid med å sikre høy kunstfaglig kvalitet. Det var også de som vurderte de 120 kunstnerne som meldte seg til prekvalifiseringen og som la frem de best egnede til videre vurdering. Fem av disse kunstnerne ble invitert til konkurranse om kunst i landskapsaksen, to til kunst i foajeen og én ble invitert til direkte oppdrag for kunst på idrettsbyggets fasade. Det er i tillegg gjort noen innkjøp av enkeltverk.

Det endelige resultatet har blitt til gjennom grundige dialoger innad i utvalget og med kunstnerne. Denne organiske prosessen har vært en økologisk skole verdig og har vært lærerikt og givende å være med på. Når et slikt storslagent byggeprosjekt som dette står ferdig, er det mange involverte som fortjener å bli takket: besluttende og bevilgende myndigheter, arkitekter og bygningsarbeidere.

For meg er det naturlig å rette en særskilt takk til de kunstnerne som har gjort «Skolen i skogen» til en visuell skattkiste. Det er mitt håp og min tro at de daglige møter med kunsten her vil gi elevene spirer å bære med seg som vil gro videre i det livet som ligger foran dem etter avsluttet videregående skolegang. Slik vil kunsten bidra til å virkeliggjøre skolens visjon om å være Skolen som tar deg videre.

"Visuell skattkiste" dokument (PDF, 2 MB)

Eyvind Hermansen
Medlem av kunstutvalget