Naturbruk

Naturbruk omfatter stell av levende dyr og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelser knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser.

Den praktiske delen av undervisningen foregår på Holt, hvor gården vår ligger. Faktisk har vi flere dyr enn mennesker på skolen vår! Høsten 2016 kunne vi ta i bruk et flunkende nytt, moderne fjøs for melkekyrne og sauene våre.

Klikk for stort bilde Mona Hauglid     

Du lærer:

  • om naturmaterialer og landskapsutforming
  • om fiske- og friluftssliv
  • om dyrestell og dyrevelferd
  • om planteliv og naturprosesser
  • om biologisk produksjon

Hva kan du bli?

  • gartner eller agronom
  • hovslager eller hestefaglært
  • anleggsgartner eller driftsoperatør i idrettsanleggsfag
  • landskapsarkitekt eller landskapsingeniør
  • veterinær

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk.
 

Hvorfor velge naturbruk ved Tvedestrand videregående skole?

Yrkesutøvere innen naturbruk kan arbeide i store og små foretak eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidsplassene er fordelt over hele Norge, og naturbrukskompetanse er også etterspurt i internasjonal sammenheng. Naturbruk er en bærebjelke og grunnlag for bosetting, sysselsetting og verdiskapning.

Velger du naturbruk får du en grønn ballast med deg i et fremtidig yrke.

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk.

Naturbruk timer
Fag Timetall VG1 Timetall VG2 Timetall VG3 Landbruk Timetall VG3 studieforberedende naturbruk
Felles programfag 17 17 23 5
Norsk 4 10
Engelsk 5
Mattematikk 3 5
Naturfag 2 3
Samfunnsfag 3
Historie 5
Kroppsøving 2 2 2 2
Yrkesfaglig fordypning 6 9 10 5
Timetall per uke 35 35 35 35

 

Første året

Vg1 Naturbruk

Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur, liker du å høste av naturens ressurser i skog, fjell eller vann?

På naturbruk lærer du om praktisk bruk av naturen, hvordan du skal stelle levende dyr og planter og hvordan du skal høste. I tillegg lærer du om hvordan du skal bearbeide råvarene dine til et ferdig produkt, og hvordan du kan skape opplevelser knyttet til naturen på nye og utradisjonelle måter.

Vi tilbyr naturbruk med realfag (realfagspakka) for elever som er interessert i å studere videre, for eksempel til veterinær. Les mer om tilbudet her. (DOCX, 2 MB)

Ønsker du stallplass på skolen? Les mer her.

 

Andre året

 

Vg2 Landbruk og gartneri

Her får du opplæring i husdyr, plantedyrking, skogbruk, og naturbruk, i tillegg til fellesfagene som er like for alle på Vg2 yrkesfag.

Til alle tider vil vi trenge mat på bordet, og dette vil alltid være viktige yrker i vårt samfunn. I dette programfaget får du en bred kompetanse hvor du kan spesialisere deg, utvikle praktiske ferdigheter og få innsikt i produksjonsprosesser. Matvanene våre endres og dette gir endringer i landbruket og i gartnerinæringen. Vil du være med å skape trygg mat for fremtiden, utvikle nye yrker innen en tradisjonell næring, ha større fokus på miljø? Herfra kan du gå på Vg3 landbruk eller Vg3 studieforberedende innen naturbruk.

 

Vg2 Hest og hovslagerfag

På Vg2 Hest- og hovslagerfag får du opplæring i programfagene stalldrift, aktiviteter med hest og hestehold. Skaff deg en utdanning som faglært på hest eller som hovslager.

I dag brukes hest både til turisme, friluftsliv, terapiridning og travsport og behovet for kunnskap knytt et til hest er økende. Dette gjelder ulik stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av nye yrker og næringer. Dette programområdet gir grunnlag for å gå ut i læra i hestefag eller hovslager eller bygge videre på Vg3 studieforberedende innen naturbruk.

Ønsker du stallplass på skolen? Les mer her.

 

Vg2 Anleggsgartner og idrettsanlegg

 

Du kan også velge å gå linjen Anleggsgartner og idrettsanlegg på Bygg- og anleggsteknikk i stedet for å fortsette på Naturbruk etter du er ferdig med Vg1.

Du kan lese mer om dette tilbudet her.

 

Tredje året

VG3 Landbruk

Vil du bli agronom? Vil du arbeide på egen gård eller som avløser?

I dagens moderne samfunn stilles det store krav til kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling. Hos oss får du fagkunnskap og blir trenet på å bruke din kreativitet til tverrfaglig tenkning og forstå natur og ressursforvaltning. Her får du mye praktisk og teoretisk undervisning som skal gjøre deg i stand til å kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver alene eller sammen med andre.

På dette kurset har du følgende fag: Naturforvaltning, Plante-og husdyrproduksjon, Gårdsdrift, Traktor og maskiner og Økologisk landbruk.

 

Vg3 Studieforberedende innen naturbruk

Ønsker du å være med å forvalte naturressurser som skal gi alle et livsgrunnlag nå og i fremtiden? Vil du gå på høyskole eller universitet?

Dette året utvikler dine analytiske evner, gir deg kunnskap om naturforvaltning og trener deg i å bruke dine kreative evner til å finne praktiske løsninger på teoretiske problemstillinger. Velg den grønne veien til studiekompetanse!

 

Se intervju med elev ved Vg2 Hest- og hovslager her:

 

Se intervju med elev ved Vg3 Landbruk (agronom) her:

 

Hvis du ønsker å vite mer, ta kontakt med avdelingsleder Kjell Rune Haugland på 

telefon 91 36 16 24

eller på e-post kjell.rune.haugland@tvedestrand.vgs.no

 

Til toppen