Naturbruk

Naturbruk omfatter stell av levende dyr og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelser knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser.

Den praktiske delen av undervisningen foregår på Holt, hvor gården vår ligger. Faktisk har vi flere dyr enn mennesker på skolen vår! Høsten 2016 kunne vi ta i bruk et flunkende nytt, moderne fjøs for melkekyrne og sauene våre.

Naturbruks-elever poserer med lamunger. Foto. - Klikk for stort bilde Mona Hauglid

Du lærer

  • om naturmaterialer og landskapsutforming
  • om fiske- og friluftsliv
  • om dyrestell og dyrevelferd
  • om planteliv og naturprosesser
  • om biologisk produksjon

Hva kan du bli?

  • gartner eller agronom
  • Dyrefaglært eller hestefaglært
  • anleggsgartner
  • landskapsarkitekt eller landskapsingeniør
  • veterinær

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger studieforberedende Vg3 naturbruk.
 

Hvorfor velge naturbruk ved Tvedestrand videregående skole?

Yrkesutøvere innen naturbruk kan arbeide i store og små foretak eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidsplassene er fordelt over hele Norge, og naturbrukskompetanse er også etterspurt i internasjonal sammenheng. Naturbruk er en bærebjelke og grunnlag for bosetting, sysselsetting og verdiskapning.

Velger du naturbruk får du en grønn ballast med deg i et fremtidig yrke.

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning hvis du velger Vg3 påbygg.

Fag- og timefordeling Naturbruk

Fag- og timefordeling Naturbruk
Fag Timetall VG1 Timetall VG2 Timetall VG3 Landbruk
Felles programfag 17 17 23
Norsk 4
Engelsk 5
Mattematikk 3
Naturfag 2
Samfunnsfag 3
Historie
Kroppsøving 2 2 2
Yrkesfaglig fordypning 6 9 10
Timetall per uke 35 35 35

​Første året

Vg1 Naturbruk

Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur, liker du å høste av naturens ressurser i skog, fjell eller vann?

På naturbruk lærer du om praktisk bruk av naturen, hvordan du skal stelle levende dyr og planter og hvordan du skal høste. I tillegg lærer du om hvordan du skal bearbeide råvarene dine til et ferdig produkt, og hvordan du kan skape opplevelser knyttet til naturen på nye og utradisjonelle måter.

Vi tilbyr naturbruk med realfag (realfagspakka) for elever som er interessert i å studere videre, for eksempel til veterinær.

Naturbruk med realfag (PDF, 248 kB)

Ønsker du stallplass på skolen?

Stallplass og hundeplass

Andre året

Vg2 Landbruk og gartneri

Her får du opplæring i husdyr, plantedyrking, skogbruk, og naturbruk, i tillegg til fellesfagene som er like for alle på Vg2 yrkesfag.

Til alle tider vil vi trenge mat på bordet, og dette vil alltid være viktige yrker i vårt samfunn. I dette programfaget får du en bred kompetanse hvor du kan spesialisere deg, utvikle praktiske ferdigheter og få innsikt i produksjonsprosesser. Matvanene våre endres og dette gir endringer i landbruket og i gartnerinæringen. Vil du være med å skape trygg mat for fremtiden, utvikle nye yrker innen en tradisjonell næring, ha større fokus på miljø? Herfra kan du gå på Vg3 landbruk, gå videre på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse eller bli lærling i gartnerfaget.

Vg2 Hest og dyrefag

På Vg2 Hest- og dyrefag får du opplæring i programfagene stalldrift, aktiviteter med hest og hestehold. Skaff deg en utdanning som faglært på hest eller andre dyr.

I dag brukes hest både til turisme, friluftsliv, terapiridning og travsport og behovet for kunnskap knytt et til hest er økende. Dette gjelder ulik stell av hest, tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av nye yrker og næringer. Dette programområdet gir grunnlag for å gå ut i lære i hestefag eller dyrefag eller gå videre på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Ønsker du stallplass på skolen?

Stallplass og hundeplass

Vg2 Anleggsgartner

Du kan også velge å gå linjen Anleggsgartner på Bygg- og anleggsteknikk i stedet for å fortsette på Naturbruk etter du er ferdig med Vg1.

Bygg og Anleggsteknikk

Tredje året

VG3 Landbruk

Vil du bli agronom? Vil du arbeide på egen gård eller som avløser?

I dagens moderne samfunn stilles det store krav til kvalitet, miljø og bærekraftig utvikling. Hos oss får du fagkunnskap og blir trenet på å bruke din kreativitet til tverrfaglig tenkning og forstå natur og ressursforvaltning. Her får du mye praktisk og teoretisk undervisning som skal gjøre deg i stand til å kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver alene eller sammen med andre.

På dette kurset har du følgende fag: Naturforvaltning, Plante- og husdyrproduksjon, Gårdsdrift, Traktor og maskiner og Økologisk landbruk.

VG3 Påbygg

Vil du gå på høyskole eller universitet? Etter Vg2 kan man også søke påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse

Yrkesfaglig fordypning (YFF) 

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er den praktiske delen i naturbruk, og ofte sier vi bare «praksis». I YFF skal elevene ut i bedrifter og lære om yrke(r) innenfor det programområdet de har valgt. Her får elevene prøve ut teorien de har lært på skolen i en praktisk hverdag.

YFF regnes som et eget fag, men henger nøye sammen med de andre programfagene. Formålet med yrkesfaglig fordypning er at det er mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve og prøve ut realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet i bedrift. Det er også mulighet for å ha praksis på skolens topp moderne gårdsbruk på Holt. Det vil innenfor de enkelte programområder være mange andre aktuelle bedrifter å velge i. På VG1 er timetallet for yrkesfaglig fordypning 168 årstimer. På VG2 er timetallet 253 årstimer i YFF.

Det er karakter i YFF-faget. Denne settes av YFF-lærer på grunnlag av samarbeidet med veileder i praksis og eleven. I tillegg til den praktiske biten er det skriftlige oppgaver som må leveres, og som også er tellende i forhold til sluttkarakter. Eleven får opplæring i HMS før de går ut i praksis og er ulykkesforsikret via skolen. YFF er med andre ord en flott mulighet for elever til å sette sine første steg inn i arbeidslivet.

Yrkesfaglig fordypning

Film om landbruksutdanning i Agder