Lokaliteter

Tvedestrand videregående skole holder til i et nytt bygg (2020) ved Mjåvann like utenfor Tvedestrand sentrum. Den praktiske delen av landbruksundervisningen foregår på gårdsbruket på Holt.

Tvedestrand videregående skole

Skolen ligger idyllisk til ved Mjåvann i Tvedestrand kommune, og er dimensjonert for 690 elver og 140 ansatte. Skolens areal er på ca 14 500 m2. Idrettsanlegg på ca. 5 500 m2 eid av Tvedestrand kommune ligger i tilknytning til skolen

Det er bygd et aquaponi hvor en oppdretter fisk som gir næring til vannbasert dyrking av salat og urter i et lukket system. Dette er nok verdens første anlegg i en skole. Målsetningen har vært at skolen skal bygges slik at skolen skal være i skogen og skogen skal «inn» i skolen.

Adresse:  Vestervei 97, 4900 Tvedestrand.

Stor trekledd bygning med asfalt foran og skog bak. Foto. - Klikk for stort bildeSkolen har plass til 690 elever og 140 ansatte. Jan Aabøe

 

Gårdsbruket på Holt

På Holt har vi undervisningsbygg med festsal og kantine, samt mange driftsbygninger. Fjøs, stall og låve er en del av gården, og nærmere beskrivelse av dyrene og driften finner du under

Gården vår

På Holt har skolen et botilbud med internat og hybelbygg hvor elevene har enkeltrom, med felles dusj og toalett på gangen. For nærmere informasjon om botilbudet, se

Botilbudet

Adresse: Landbruksskoleveien 28, 4905 Tvedestrand.

Gårdsbygninger og snuplass. Foto. - Klikk for stort bilde Jan Aabøe.